F-16I Sufa: Tiêm kích "cơn bão" có tốc độ bay 2.469 km/h, trang bị tên lửa, bom hiện đại

F-16I Sufa Storm (cơn bão) được trang bị là những tên lửa không đối không tầm ngắn Python 4 và Python 5, tên lửa ngoài tầm nhìn được dẫn đường bằng radar, những tên lửa này đều do Rafael cung cấp.
Trung Nguyên (airforce-technology)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN