Cây mọc bờ bụi ở Việt Nam bỗng "lên đời" thành gia vị vô cùng lạ, 9X trồng kiếm tiền tỉ/năm

Chàng trai Quảng Ngãi mang thứ cây mọc hoang trong rừng núi, bụi rậm và bờ rẫy về trồng đại trà, thu hơn 1 tỉ đồng/năm.
Chi Phan (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN