Vĩnh Hoàn báo lãi 9 tháng lao dốc, dự phòng hàng chục tỷ cho đầu tư chứng khoán

Lợi nhuận 9 tháng của Vĩnh Hoàn sụt mạnh do sản lượng và giá bán đều giảm. Trong khi đó đầu tư chứng khoán cũng phải trích dự phòng hàng chục tỷ đồng.
Sau lần xin chậm công bố BCTC nhưng không được chấp thuận, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần 2.697 tỷ đồng, suy giảm 17% so cùng kỳ 2022.
Giá vốn chiếm 2.413 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 285 tỷ đồng, lao dốc mạnh 54% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên cũng giảm từ mức 19% của cùng kỳ xuống còn 16,7% trong kỳ này.
Thêm vào đó, doanh thu tài chính kỳ này cũng sụt 29% về còn 115 tỷ đồng. Mặc dù các khoản chi phí kỳ này cũng được VHC cắt giảm song doanh nghiệp cũng chỉ lãi ròng 190,6 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm mạnh 57% so cùng kỳ 2022.
Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn tiếp tục giảm 29% so cùng kỳ, về còn 7.643 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 848,8 tỷ đồng, suy giảm 52% so cùng kỳ. 
Theo Vĩnh Hoàn, nguyên nhân lợi nhuận quý 3 sụt giảm mạnh 57% chủ yếu do sản lượng và giá bán giảm.
Vinh Hoan bao lai 9 thang lao doc, du phong hang chuc ty cho dau tu chung khoan
 
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng nhẹ 6,7% so đầu năm, lên mức 12.366 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt giảm 35% về mức 360 tỷ đồng.
Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm nhẹ 7% về mức 1.645 tỷ đồng. Trong đó VHC đã chi 178 tỷ đồng cho chứng khoán kinh doanh nhưng phải dự phòng giảm giá hơn 45 tỷ đồng.
Hiện VHC đang đầu tư 95,6 tỷ đồng vào Nam Long (NLG) nhưng dự phòng gần 17 tỷ, rót 60 tỷ vào Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) nhưng dự phòng 27 tỷ, và chi gần 17 tỷ vào Đô thị Kinh Bắc (KBC) nhưng chỉ dự phòng 87 triệu đồng. 
Vinh Hoan bao lai 9 thang lao doc, du phong hang chuc ty cho dau tu chung khoan-Hinh-2
 Danh mục đầu tư chứng khoán của VHC
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ xuống 2.129 tỷ đồng, hàng tồn kho lại tăng 35% lên 4.349 tỷ đồng nhưng lại phải dự phòng lên tới 424 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ phải trả 3.902 tỷ, Vĩnh Hoàn đang vay nợ tài chính ngắn hạn 2.546 tỷ đồng và dài hạn là 122 tỷ đồng.  
Đáng chú ý, kỳ này lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VHC âm 231 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương tới 697 tỷ đồng chủ yếu do gia tăng hàng tồn kho, lãi vay đã trả và lỗ chênh lệch tỷ giá...
Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng tiếp tục âm 235 tỷ đồng do mua sắm tài sản cũng như thu hồi tiền gửi ngân hàng. Chỉ riêng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 280 tỷ đồng nhờ thu từ đi vay.
Do đó, cuối kỳ Vĩnh Hoàn ghi nhận dòng tiền thuần trong kỳ âm 186 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 286 tỷ đồng. 
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN