Vinafor của bầu Hiển báo lãi quý 4/2021 giảm 22%

Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor, VIF) của bầu Hiển có quý cuối năm 2021 không mấy suôn sẻ khi doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút.
Riêng quý 4, doanh thu thuần đạt hơn 438 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 18% về còn 60 tỷ đồng.
Được biết, doanh thu từ bán gỗ nguyên liệu đạt 175 tỷ đồng, đóng góp 40% tổng doanh thu. Doanh thu từ bán đồ gỗ thành phẩm đạt 148 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.
Mảng bán ván nhân tạo mang về 36 tỷ đồng doanh thu, bằng 1/3 cùng kỳ. Còn lại là doanh thu bán rừng trồng, bán cây giống…
Doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm gần một nửa, xuống còn hơn 37 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính tăng gấp đôi lên gần 5 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi trả lãi vay và chi phí tài chính khác.
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm so cùng kỳ. Tuy vậy, Vinafor báo lãi sau thuế giảm 22% so cùng kỳ khi đạt hơn 83 tỷ đồng.
Vinafor cua bau Hien bao lai quy 4/2021 giam 22%
 
Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Vinafor đạt 1.982 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 300 tỷ đồng đạt được năm 2020.
Vinafor được thành lập năm 1995 trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng Công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ. Vinafor hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc.
Vinafor được cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/9/2016. Với vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ...
Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm 51% phần vốn tại Tổng công ty (đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao về cho Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý).
Hai cổ đông liên quan đến ông Ðỗ Quang Hiển là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội lần lượt nắm giữ 40% và 4,73% cổ phần.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN