Viglacera đặt kế hoạch lãi giảm 44%, đầu tư 50.000 căn NƠXH

Năm 2023, VGC sẽ từng bước triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao.
Trong báo cáo thường niên 2022 vừa công bố, Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) cho biết, năm 2023, doanh nghiệp sẽ từng bước triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao.
Theo đó, các dự án trọng điểm đang triển khai gồm: Nhà ở công nhân tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai; nhà ở xã hội tại Kim Chung; khu nhà ở xã hội 9,8 ha Yên Phong - Bắc Ninh.
Năm nay, doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công mới Nhà ở công nhân Tiền Hải (5,2 ha), nhà ở xã hội Phú Hà (8,4 ha). Chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh; dự thầu dự án khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh (theo chương trình của UBND TP Hà Nội).
Đồng thời tiếp tục khảo sát, tìm kiếm phát triển quỹ đất mới để đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các địa phương có điều kiện phù hợp.
Viglacera dat ke hoach lai giam 44%, dau tu 50.000 can NOXH
 VGC muốn đầu tư vào nhà ở xã hội.
Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện lộ trình tái cơ cấu vốn tại các đơn vị theo kế hoạch. Trong đó, hoàn thành tăng vốn tại Công ty ViMariel; tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG); góp vốn đầu tư thành lập CTCP Viglacera Thái Nguyên để triển khai đầu tư, xây dựng, kinh doanh và vận hành khu đô thị, đô thị dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng thời, xây dựng phương án trình và triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ để triển khai đầu tư giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày (dự kiến VGC sẽ nắm giữ 55% vốn điều lệ sau khi tăng vốn).
Ngoài ra, tăng vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; góp vốn đầu tư thành lập CTCP Viglacera Hưng Yên; và thành lập chi nhánh Viglacera Yên Bái...
Trở lại với kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của Viglacera đạt hơn 14.592 tỷ đồng (tăng 30%); lãi trước thuế hơn 2.305 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, VGC dự kiến đem về 15.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lãi trước thuế hợp nhất. Như vậy, Tổng Công ty đã vượt 36% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Năm 2023, VGC dự kiến đem về 16.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 10% và 1.300 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 44% so với năm 2022. Công ty dự kiến giữ mức chia cổ tức như năm 2022 là 20% (tương ứng với 2.000 đồng/cp).
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN