Vì sao G36 lên kế hoạch lỗ 66 tỷ đồng dù năm trước lãi lớn?

Tổng Công ty 36 (G36) còn lên kế hoạch sẽ phát hành hơn 5 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, tổng giá trị dự kiến gần 52 tỷ đồng.
Trong năm 2021, G36 lên kế hoạch đem về 1.937 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 17% so với thực hiện năm trước và lỗ sau thuế hơn 66 tỷ đồng. Giá trị sản lượng dự kiến đạt 2.118 tỷ đồng (phần xây lắp chiếm 89%).
Việc công ty đề ra kế hoạch lỗ trong năm nay là do Công ty nhận định nhiệm vụ năm 2021 hết sức nặng nề, một số đơn vị đang thiếu việc làm. Chính phủ tiếp tục thực hiện cắt giảm đầu tư công, dùng các biện pháp thắt chặt tài khóa tiền tệ để kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô.
Bên cạnh đó, dịch Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiếp thị đấu thầu, việc mở mới các dự án là hết sức khó khăn.

Ngoài ra, việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại G36 sẽ tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, nhân viên Công ty.

Vi sao G36 len ke hoach lo 66 ty dong du nam truoc lai lon?
 G36 lên kế hoạch lỗ năm 2021.
Được biết, trong năm 2020, G36 ghi nhận doanh thu đạt 2.271 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 249% so với thực hiện trong năm 2019.
G36 đưa ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021 như xem xét đầu tư thêm một số đầu thiết bị khi có gói thầu lớn, tăng cường công tác quản lý tài chính tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm duy trì tốt sản xuất kinh doanh…
Thêm nữa, G36 sẽ bám, nắm các cơ quan của bộ quốc phòng về kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án nhằm giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân và sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn….
Ngoài ra, G36 còn lên kế hoạch sẽ phát hành hơn 5 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, tổng giá trị dự kiến gần 52 tỷ đồng.
Tỷ lệ phát hành là 5,38%. Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2020. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Bên cạnh đó, HĐQT G36 cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên HNX.
HĐQT xét thấy việc niêm yết trên HNX với quy mô thị trường, số lượng mã chứng khoán niêm yết cũng như khối lượng và giá trị giao dịch lớn sẽ giúp cho G36 phản ánh đúng giá trị nội tại, gia tăng thanh khoản cũng như tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN