PVG chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 3%

CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (HNX: PVG) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là ngày 3/6/2022.
Theo đó, PVG sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ, tương đương 1 cổ phiếu nhận 300 đồng. Thời gian thực hiện là 28/6/2022. Với 36,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi gần 11 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
PVG chot danh sach tra co tuc cho co dong ty le 3%
 
Mặc dù gặp nhiều bất lợi trong năm 2021, đặc biệt là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, PVG vẫn doanh thu đạt 4.097,8 tỷ đồng, vượt mức 13% so với kế hoạch năm.
Năm 2022, PVG đặt kế hoạch sản lượng LPG 209.462 tấn, trong đó sản lượng dân dụng là 112.980 tấn, sản lượng công nghiệp là 96.482 tấn, doanh thu 3.831,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,2 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%/vốn điều lệ.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN