Minh Phú đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng dù quý 1 chỉ lãi 26 tỷ đồng

Vua tôm Minh Phú đặt kế hoạch lãi tăng 62%, cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt và nâng lên 50-70% vào năm sau.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) dự trình kế hoạch doanh thu năm 2021 ở mức 15.774 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế 1.092 tỷ đồng, tăng gần 62% so với năm trước.
Về kế hoạch cổ tức, công ty trình cổ đông phương án cho năm 2020 là 20% tiền mặt (2.000 đồng/cp), tương đương số tiền chi trả khoảng 400 tỷ đồng. Sang năm 2021, kế hoạch chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 50-70%.
Minh Phu dat ke hoach loi nhuan hon 1.000 ty dong du quy 1 chi lai 26 ty dong
 
Trong quý 1 vừa qua, MPC ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 1,2% về mức 2.810 tỷ đồng, nhờ giá vốn giảm mạnh nên lãi gộp tăng 2,4% lên 247 tỷ đồng, theo đó biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5% lên 8,8%.
Đáng kể, chi phí bán hàng bất ngờ tăng mạnh 35% lên 175 tỷ đồng. Theo thuyết minh, do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đã tăng 37% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 45 tỷ đồng lên 166 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế trong quý 1 sụt giảm đến 52% về còn hơn 26,6 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Minh Phú sẽ cố gắng duy trì là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới.
Cụ thể, song song với bám trụ thị trường chính như Mỹ, doanh nghiệp cho biết sẽ đa dạng hóa thị trường tiêu thụ tôm, tăng kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường EU để tận dụng hiệp định EVFTA và UKVFTA.
Cũng tại đại hội sắp tới, cổ đông sẽ biểu quyết kế hoạch bán 633.170 cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình ESOP, tỷ lệ chào bán là 0,32% với giá bán cố định là 10.000 đồng/cp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN