Lãi ròng của GVR giảm hơn 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau kiển toán, lợi nhuận sau thuế giảm 154 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm 509 tỷ đồng còn 3.770 tỷ đồng sau thuế.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán với doanh thu thuần đạt 21.116 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
Lợi nhuận sau thuế giảm 154 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm 509 tỷ đồng còn 3.770 tỷ đồng sau thuế.
Như vậy, so với kế hoạch năm 2020 đã đề ra, sau kiểm toán, GVR đã thực hiện được 86% mục tiêu doanh thu và vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
Lai rong cua GVR giam hon 500 ty dong sau kiem toan
 
Theo ý kiến của kiểm toán viên, đến thời điểm tháng 3 phát hành báo cáo này, SCIC vẫn chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa. Do đó, một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn có thể sẽ thay đổi sau khi được phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại ngày 31/5/2018.
Tại BCTC riêng, lợi nhuận công ty mẹ Tập đoàn cũng giảm từ 3.136 tỷ đồng xuống còn 2.963 tỷ đồng sau kiểm toán. Theo giải trình của GVR, nguyên nhân lợi nhuận giảm sau kiểm toán do lợi nhuận tập trung phải thu về công ty mẹ tập đoàn từ một số công ty TNHH MTV 100% vốn của tập đoàn giảm so với báo cáo.
Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 33.500 đồng/cp nhờ thông tin thoái vốn, giá cổ phiếu GVR đã có những phiên điều chỉnh và đang giao dịch quanh vùng 27.600 đồng/cp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN