Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động của Vietnam Airlines

Đơn vị kiểm toán nhận thấy “sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục" của Vietnam Airlines.
 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) mới công bố BCTC hợp nhất đã soát xét với mức lỗ hợp nhất sau thuế 5.237 tỷ đồng.
Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam cho biết tại ngày 30/6/2022, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn là 14.858 tỷ đồng.
Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê.
Đơn vị kiểm toán nhận thấy “sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục" của Vietnam Airlines.
Kiem toan nghi ngo kha nang hoat dong cua Vietnam Airlines
 
Ngoài ra, Deloitte Việt Nam chỉ ra là Vietnam Airlines vẫn áp dụng cách tính và ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí phân bổ tiền sửa chữa bảo dưỡng của các máy bay và động cơ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 theo các hướng dẫn kế toán riêng mà các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt áp dụng cho các năm 2020 và 2021.
Tại ngày lập báo cáo soát xét, Vietnam Airlines đã trình các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục được áp dụng hướng dẫn kế toán riêng cho các khoản mục này cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đang chờ phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.
Do nhiều tàu bay phải nằm đất do phong tỏa trong đại dịch, Vietnam Airlines đã đề nghị và được chấp thuận cách tính khấu hao máy bay và động cơ theo số giờ khai thác thực tế thay vì khấu hao theo đường thẳng như đã làm trong điều kiện bình thường.
Việc sử dụng phương pháp khấu hao theo mức độ sử dụng tài sản thực tế đã giúp Vietnam Airlines giảm chi phí và bớt thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong các năm 2020 và 2021. Nếu không được tiếp tục áp dụng chính sách kế toán này trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines sẽ bị ảnh hưởng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN