Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một doanh nghiệp bị phạt 415 triệu đồng

Giải pháp thương mại A BA bị phạt 415 triệu đồng và buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.
UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Giải pháp thương mại A BA.
Theo đó, công ty này bị phạt 415 triệu đồng và buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Khong dang ky giao dich chung khoan, mot doanh nghiep bi phat 415 trieu dong
 
Cụ thể: công ty bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật do không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Tính đến ngày 28/2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2 khá khiêm tốn khi ước đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, hoạt động phát hành sụt giảm đáng kể giảm 87% so với tháng trước. hợp nhất quý 3/2022; Báo cáo tài chính riêng quý 4/2022; Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023, Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước đối với Báo cáo tài chính quý 3/2022, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1/2023; Quyết định ngày 28/11/2022 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định ngày 01/01/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc Thương mại; Quyết định ngày 06/01/2023 về việc thay đổi người công bố thông tin; công bố thông tin về thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);
Công ty cũng bị phạt 350 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: công ty hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, tuy nhiên, đến nay công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN