Thaiholdings báo lãi giảm mạnh 57% do không có nguồn thu đột biến

Trong 3 tháng đầu năm, THD đã góp 253 tỷ đồng bằng tiền vào CTCP Thaispace trên tổng giá trị vốn góp dự kiến là 1.334 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn.
 
Theo BCTC quý 1/2022 được công bố, CTCP Thaiholdings (THD) báo doanh thu thuần đạt 1.453 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm mạnh 57% về còn 159 tỷ đồng.
THD cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm mạnh là do quý 1/2021 công ty phát sinh chuyển nhượng dự án nên lợi nhuận khác tăng đột biến, quý 1/2022 công ty chỉ phát sinh các hoạt động kinh doanh thường xuyên.
Năm 2022, Thaiholdings đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.433 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp này mới hoàn thành 13% kế hoạch.
Thaiholdings bao lai giam manh 57% do khong co nguon thu dot bien
 
Tại ngày 31/3, quy mô tổng tài sản của THD đạt 10.954 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 4.475 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, trong đó số dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 1.923 tỷ đồng.
Trong 3 tháng đầu năm, THD đã góp 253 tỷ đồng bằng tiền vào CTCP Thaispace trên tổng giá trị vốn góp dự kiến là 1.334 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn.

Bên cạnh đó, ngày 28/3, THD đã chuyển nhượng toàn bộ 4,288 triệu cổ phần còn lại (tương đương 16% vốn điều lệ) tại CTCP Đầu tư Thaihomes. Giá chuyển nhượng là 27.000 đồng/cp, theo nghị quyết số 02A ngày 8/3/2022 của HĐQT THD. Thương vụ giúp THD ghi nhận khoản lãi 72,9 tỷ đồng.

Ngày 30/3, CTCP Enclave Phú Quốc – công ty con của THD – cũng chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 14,5% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy điện Quảng Nam, ghi nhận khoản lãi 10,7 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN