Giá bán và sản lượng phân bón tăng, DPM báo lãi quý 3 gấp 3,3 lần lên tới 618 tỷ

Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, DPM ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 618 tỷ đồng, gấp tới 3,3 lần cùng kỳ.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HoSE: DPM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt tới 2.824 tỷ đồng, tăng mạnh 44% so cùng kỳ.
Tốc độ tăng của giá vốn thấp nên lợi nhuận gộp của DPM lên mức 1.041 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên lên tới 36,8% so mức 22% của cùng kỳ.
Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, DPM ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 618 tỷ đồng, gấp tới 3,3 lần cùng kỳ.
Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 7.700 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1,473 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của DPM tăng thêm gần 900 tỷ lên 12.196 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và gửi ngân hàng chiếm 5.268 tỷ đồng; hàng tồn kho 1.761 tỷ đồng.  
Gia ban va san luong phan bon tang, DPM bao lai quy 3 gap 3,3 lan len toi 618 ty
 
Theo DPM, sở dĩ lợi nhuận quý 3 tăng vọt do giá bán và sản lượng kinh doanh mặt hàng phân bón tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá urê trung bình tăng 35-40% so cùng kỳ và lợi nhuận từ mảng amoniac (NH3) cũng tăng mạnh.
Theo VCSC, giá urê/NH3 thế giới trung bình quý 3/2021 tăng 84,4%/205% so cùng kỳ và 25,3%/24,3% kỳ trước (theo dữ liệu của Bloomberg).
Giá urê/NH3 tăng mạnh trong quý 3/2021 do tình trạng khan hiếm khí tại châu Âu, nguồn cung từ Trung Quốc giảm và chi phí vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển liên quan đến dịch COVID-19. Theo quan điểm của VCSC, những yếu tố này có thể giữ giá urê ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2022.
Do kết quả kinh doanh cốt lõi 9 tháng đầu năm 2021 của DPM vượt kỳ vọng và giá urê/NH3 toàn cầu hiện đang tăng mạnh hơn dự kiến, nên VCSC dự báo khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại của cổ phiếu này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN