Fecon đặt kế hoạch lãi tăng 31%, thu hẹp vốn đầu tư xuống còn 340 tỷ đồng

Fecon sẽ thu hẹp vốn đầu tư, phát triển các dự án nặng lượng tái tạo và hạ tầng đô thị xuống còn 340 tỷ đồng, trong khi năm 2020 là 1.220 tỷ đồng.
 
Theo Báo cáo thường niên của CTCP Fecon (FCN), công ty đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 31% so với thực hiện năm 2020.
Định hướng trong năm 2021, công ty sẽ nâng cao tỷ trọng doanh thu các mảng kinh doanh chiến lược, đẩy mạnh đội ngũ đấu thầu EPC, quản lý dự án... trong các mảng chiến lược mới, đặc biệt là mảng xây dựng công nghiệp và đầu tư.
Fecon sẽ thu hẹp vốn đầu tư, phát triển các dự án nặng lượng tái tạo và hạ tầng đô thị xuống còn 340 tỷ đồng, trong khi năm 2020 là 1.220 tỷ đồng.
Fecon dat ke hoach lai tang 31%, thu hep von dau tu xuong con 340 ty dong
 Nguồn: BCTN FCN.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Fecon sẽ không trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ trích không quá 15% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, còn cổ tức sẽ chia bằng tiền và không quá 10% vốn điều lệ công ty
Năm 2020, Fecon ghi nhận doanh thu 3.159 tỷ đồng, tăng 2% so năm 2019 nhưng chỉ đạt 79% so với mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 133,5 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch năm và thấp hơn năm trước khoảng 38%.
Nguyên nhân chưa hoàn thành các chỉ tiêu, theo lý giải của hội đồng quản trị, là do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường với sự tham gia của nhiều đối thủ trong nước và quốc tế.
Một số dự án lớn chậm triển khai so với kế hoạch cũng là nguyên nhân quan trọng khiến doanh thu và lợi nhuận không đạt kỳ vọng.
Ngoài ra, dịch Covid-19 cũng khiến việc triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư bị gián đoạn và các giao dịch thoái vốn dự án chưa kịp hoàn thành để ghi nhận trong cơ cấu doanh thu.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN