DPM điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2020 thêm 239 tỷ theo Kiểm toán Nhà nước

Theo Kiểm toán Nhà nước, doanh thu năm 2020 của DPM sẽ điều chỉnh tăng thêm 163 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế tăng 239 tỷ đồng. 
Ngày 1/7, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, HoSE: DPM) cho biết vừa nhận được thông báo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại DPM trong năm 2020.
Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động SXKD và công tác quản trị của DPM là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường.
Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của DPM. Theo Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán độc lập của DPM năm 2020 đã công bố, doanh thu đạt 8.040 tỷ, lợi nhuận trước thuế 848 tỷ và lãi sau thuế là 702 tỷ đồng.
Còn theo kết quả kiểm toán của KTNN, các con số này lần lượt là 8.203 tỷ, 1.117 tỷ và 941 tỷ đồng.
DPM dieu chinh tang loi nhuan nam 2020 them 239 ty theo Kiem toan Nha nuoc
 
Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của KTNN tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu nhiều nguyên nhân. 
Thứ nhất, chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng.
Thứ hai, chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.
Thứ ba, điều chỉnh giảm chi phí các năm trước: điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng…
Thứ tư, thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng.
KTNN đề nghị DPM rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và BCTC năm 2020, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế TNDN tăng thêm là 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả SXKD.
Với kết luận của KTNN, DPM cho biết sẽ điều chỉnh các bút toán vào BCTC 6 tháng đầu năm 2021, và thực hiện các kiến nghị khác của KTNN để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN