Điện gió Trung Nam, HBS và Sapphire Coast bị phạt do "giấu" loạt tài liệu

Ngày 6/2, UBCKNN công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, CTCP Sapphire Coast và Chứng khoán Hòa Bình.
Ngày 1/2, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 không công bố với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; Công bố thông tin không đúng thời hạn với SGDCK Hà Nội về: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và bán niên năm 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn; về kết quả chào bán trái phiếu mã TD1CB2135011; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn.
Dien gio Trung Nam, HBS va Sapphire Coast bi phat do
 
Đồng thời, CTCP Sapphire Coast cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố định kỳ với HNX về Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; công bố thông tin đến SGDCK Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023.
Ngoài ra, CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, HBS không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; báo cáo không đúng thời hạn theo yêu cầu của UBCKNN tại các công văn số 3546/UBCK-QLKD ngày 12/06/2023, công văn số 979/UBCK-QLKD ngày 06/03/2023, công văn số 3326/UBCK-QLKD ngày 01/06/2022, công văn số 4648/UBCK-QLKD ngày 21/7/2022.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN