Bột giặt NET sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 50%

Tại ĐHĐCĐ năm 2024 diễn ra vào 17/4, HĐQT Công ty CP Bột giặt NET đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với mức chia cổ tức 50% (5.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng 112 tỷ đồng.
Bot giat NET se tra co tuc nam 2023 bang tien mat, ty le 50%
 
Trước đó, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 công bố ngày 13/03/2024, lãnh đạo NET đánh giá năm 2024 còn nhiều trở ngại, khó khăn, bất ổn khó lường của nền kinh tế trong nước và các tác động bên ngoài của kinh tế thế giới, do vậy Công ty thận trọng đề xuất 2 kịch bản kế hoạch:  Kịch bản thấp là mục tiêu doanh thu thuần 1,900 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2023; nhưng lãi sau thuế dự kiến giảm 21% về 140 tỷ đồng.
Với kịch bản cao, doanh thu thuần dự kiến 2,100 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 12% so với thực hiện năm 2023. Nếu thành công, đây sẽ là con số cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của NET.
Nhìn lại, năm 2023 được đánh giá là năm "bội thu" của Công ty khi mang về 1,810 tỷ đồng doanh thu và 178 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 18% và 102% so với năm trước. Đồng nghĩa việc NET vượt cả mục tiêu lãi thấp (80 tỷ đồng) và mục tiêu lãi cao (100 tỷ đồng) được giao.
Với kết quả đạt được, HĐQT Công ty CP Bột giặt NET đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông 50% vốn điều lệ (tức 5,000 đồng/cp), tương ứng dự chi gần 112 tỷ đồng. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
Trong đó, phần lớn số cổ tức này sẽ về tay hai cổ đông lớn là Công ty TNHH Masan HPC đang sở hữu 52.25% - thành viên do Masan Group sở hữu 100% vốn và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 36%.
Bot giat NET se tra co tuc nam 2023 bang tien mat, ty le 50%-Hinh-2
Kết quả kinh doanh 2020 - 2023 và Kế hoạch năm 2024 của CTCP Bột giặt NET 
Tại đại hội diễn ra vào ngày 17/4, ĐHĐCĐ đã chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức này. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối đạt 69.389.036.412 đồng.
Được biết, lần gần nhất, Công ty trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 35% bằng tiền (3,500 đồng/cp). Trước đó, giai đoạn 2020-2021, mức cổ tức dao động từ 50-60% bằng tiền.
Về tình hình nhân sự, ĐHĐCĐ NET cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Phương Thuỳ. Trước đó, bà Thùy đã có đơn từ nhiệm từ ngày 28/03 với lý do yêu cầu và phân công công tác. Đồng thời, bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Hải vào HĐQT thay thế.
Hội nghị còn thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty là một trong các công ty sau: Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Trên thị trường, giá cổ phiếu NET đang neo vùng 85,500 đồng/cp, tăng gần 35% so với đầu năm; thanh khoản cao nhất từ đầu tháng 4 đến nay với 38,372 đơn vị/ngày.
Bot giat NET se tra co tuc nam 2023 bang tien mat, ty le 50%-Hinh-3
 
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN