Trong 6 năm, TP HCM có 339 dự án được xác nhận đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai

UBND TP HCM vừa có báo cáo số 2619 gửi Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, tính từ lúc Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015 có hiệu lực thi hành đến nay (từ tháng 7-2015 đến tháng 6-2021), trên địa bàn TP HCM đã có tổng cộng 339 dự án nhà ở được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định, chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

 Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó; trường hợp không có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trong 6 nam, TP HCM co 339 du an duoc xac nhan du dieu kien hinh thanh nha o trong tuong lai
 Trong 6 năm, TP HCM có 339 dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Trường hợp chủ đầu tư đã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy định mà Sở Xây dựng không có văn bản thông báo và nhà ở đó đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này.

Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định.

Theo UBND TP HCM, hiện nay, đối với các dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, UBND TP đều công bố thông tin trên website của Sở Xây dựng.

UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng App Mobile SXD247, những thông tin có liên quan đến các dự án kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động trên địa bàn thành phố có thực hiện thủ tục tại Sở Xây dựng đều được cập nhật thông tin trên App này.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương lai, đảm bảo thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua được đăng tải đầy đủ và chính xác; nâng cao thi hành pháp luật bảo lãnh giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, phối hợp Ngân hàng Nhà nước cập nhật việc thế chấp dự án, tình hình bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN