Các đơn vị nào được Lâm Đồng thanh tra việc cấp quyền sử dụng đất?

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2020 - 2022.
Ngày 31/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng công bố quyết định 315 thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ.
Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 đến hết năm 2022. Đơn vị sẽ thanh tra từ ngày 12/6 đến hết cuối tháng. Đoàn thanh tra do ông Trần Viết Dũng, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đứng đầu.
Các đơn vị bị thanh tra là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc và một số bên liên quan như Phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.
Phạm vi thanh tra bao gồm: Các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của từng hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách, hợp thửa,...) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành...
Cac don vi nao duoc Lam Dong thanh tra viec cap quyen su dung dat?
  TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là "điểm nóng’ phân lô bán nền ở Lâm Đồng.
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tách và hợp thửa đất.
Theo đó, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây, gồm quyết định số 4911 ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và quyết định số 1952 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021 ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh, theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.
Trước đó, hồi háng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản điều chỉnh cho phép tách thửa đất nông nghiệp trở lại. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500 m2 tại khu vực đô thị; 1.000 m2 tại khu vực nông thôn nhưng kèm theo nhiều điều kiện người dân khó thực hiện, chứng minh như “tách thửa đất nhỏ lẻ” và “không kinh doanh bất động sản”.
Mới đây, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và có văn bản ý kiến để điều chỉnh từ ngày 28/4.
Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN