HoSE đã nhận được hồ sơ niêm yết của Dat Xanh Services

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, DXS).
Cụ thể, HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 358,2 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 3.582 tỷ đồng ngày 14/5.
Trước đó, trong đợt IPO cuối tháng 4/2021, toàn bộ gần 72 triệu cổ phiếu DXS, tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cp.
HoSE da nhan duoc ho so niem yet cua Dat Xanh Services
 DXS đã nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE.
DXS được thành lập năm 2003, vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, hiện đã tăng lên 3.225 tỷ đồng, là công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), với tỷ lệ sở hữu 84,19% vốn điều lệ.
Về ban lãnh đạo của Đất Xanh Services, ông Lương Trí Thìn là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Trường Sơn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty. Trên thị trường chứng khoán và bất động sản, ông Lương Trí Thìn là một nhận vật quen thuộc với vai trò Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đất Xanh (DXG).
Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh Services trong năm 2020 đạt 3.240 tỷ đồng và 1.136 tỷ đồng, giảm lần lượt 20,6% và 30,4% so với năm 2019.
Về kế hoạch kinh doanh 2021, Đất Xanh Services kỳ vọng doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng, lãi ròng 1.483 tỷ đồng, lần lượt tăng 134% và 69% so với thực hiện năm trước.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN