CII nâng cổ tức lên 15%, dự tình huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Nếu huy động thành công 2 đợt trái phiếu chuyển đổi, CII sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức 3 tháng/lần, thanh thoán lãi của các trái phiếu...
HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 từ 12% thành 15% bằng tiền mặt. Kế hoạch này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.
HĐQT CII cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.
Cụ thể CII muốn phát hành 2 gói, gói thứ nhất phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng, giá phát hành tương đương với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1. 
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi 3 tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.
Theo CII, tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành với số tiền tối đa là 2.400 tỷ đồng.
Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng.
CII nang co tuc len 15%, du tinh huy dong 4.500 ty dong trai phieu
 CII dự hút đến 4.500 tỷ đồng từ trái phiếu.
Gói thứ hai, CII dự kiến phát hành hơn 1.977,7 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, 3 tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.
Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỷ đồng, CII sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.
Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.
Theo CII, với việc huy động thành công hai đợt trái phiếu chuyển đổi này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức 3 tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quân đạt hơn 15%/năm, thanh thoán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN