Chỉ 1 liên danh tham dự và trúng gói thầu khủng 166 tỷ ở huyện Hóc Môn

Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn trúng gói thầu Vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn năm 2024-2026.
Chủ đầu tư của gói thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, TP HCM. Nguồn vốn của dự án từ Dự toán sự nghiệp môi trường giao Ban QLDA hằng năm giai đoạn 2024-2026 và nguồn thu giá dịch vụ vận chuyển của hộ gia đình, chủ nguồn thải. Thời gian thực hiên 1.005 ngày. Giá gói thầu được đưa ra đấu thầu là 166.606.918.720 đồng.
Chỉ duy nhất liên danh Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn đấu thầu và trúng thầu với giá 166.101.104.704 đồng. Trong đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn là liên danh chính. 
Chi 1 lien danh tham du va trung goi thau khung 166 ty o huyen Hoc Mon.
 
Chi 1 lien danh tham du va trung goi thau khung 166 ty o huyen Hoc Mon.-Hinh-2
 
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công Ích huyện Hóc Môn có địa chỉ ở 159/1, Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh do ông Võ Minh Quang làm giám đốc.
Công ty này đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng 23 gói, trượt 2 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 544.596.975.634 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 34.963.728.340 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 509.633.247.294 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 86.25% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.49% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
Các tỉnh thành đã tham gia thầu: TP.Hồ Chí Minh (22), Không xác định (3).
Chi 1 lien danh tham du va trung goi thau khung 166 ty o huyen Hoc Mon.-Hinh-3
 
Còn Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn có địa chỉ ở 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh do ông Hoàng Anh Giao làm Tổng giám đốc.
Công ty này đã tham gia 353 gói thầu, trong đó trúng 313 gói, trượt 25 gói, 9 chưa có kết quả, 6 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 13.550.191.784.909 VND (Trong đó 2.341.227.198 VND là các gói chỉ định thầu; 2.341.227.198 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 7.011.410.791.624 VND (Trong đó 2.341.227.198 VND là các gói chỉ định thầu; 2.341.227.198 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 6.538.780.993.285 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 70.48% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 95.87% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
Các tỉnh thành đã tham gia thầu: TP.Hồ Chí Minh (163), Đồng Nai (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Phú Yên (4), Bình Dương (3), Lâm Đồng (3), Tiền Giang (2), Trà Vinh (2), Tây Ninh (2), Bình Phước (2), Long An (1), Không xác định (165).
Chi 1 lien danh tham du va trung goi thau khung 166 ty o huyen Hoc Mon.-Hinh-4
Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn có địa chỉ tại tòa nhà 476 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP HCM
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn có địa chỉ số 814 đường Song Hành Quốc lộ 22, khu phố 4, huyện Hóc Môn. Giám đốc là ông Nguyễn Trần Lộc.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn có quan hệ với 268 nhà thầu. Đã công bố 133 dự án đầu tư phát triển, trong đó có 17 dự án chưa công bố KHLCNT.
 Đã công bố 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 2458 gói thầu, trong đó có 242 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư.
 Đã thực hiện mời thầu 340 gói (với 382 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.
 Đã công bố kết quả của 987 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).  Có 681 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.
Có 1182 gói chưa đăng tải đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó có 1437 gói thầu không tìm thấy TBMT.  Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.35 nhà thầu.
Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 7.85%, Xây lắp 61.52%, Tư vấn 14.14%, Phi tư vấn 16.49%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.828.192.679.557 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.780.270.767.429 VNĐ.
Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.69%.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN