Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi phí định giá 3 khu đất vàng giá bao nhiêu?

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo đến các đơn vị tư vấn thẩm định giá, chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá 3 khu “đất vàng” tại TP Vũng Tàu.

Khu đất thứ nhất cần định giá để xác định giá khởi điểm đấu giá là khu đất 138.389,4 m2 tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu. Mục đích sử dụng của khu đất này là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm.

Bên trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất trên phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí phục vụ công tác định giá khu đất gần 83 triệu đồng.

Ba Ria - Vung Tau: Chi phi dinh gia 3 khu dat vang gia bao nhieu?
Khu đất 138.389,4 m2 tại Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu. 

Khu đất thứ hai có diện tích 39.260,7 m2 tại phường 11, TP Vũng Tàu. Mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hiện trạng khu đất này là đất trống, không có hạ tầng kỹ thuật hay tài sản gì gắn liền với đất. Bên trúng đấu giá sẽ phải trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí định giá khu đất gần 57,5 triệu đồng.

Khu đất thứ ba cần xác định giá đất cụ thể là khu đất có diện tích 28.628,5 m2 tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả đấu giá.

Cũng như hai khu đất trên, bên trúng đấu giá khu đất này sẽ phải trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Chi phí phục vụ công tác xác định giá khu đất hơn 50 triệu đồng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đơn vị tư vấn thẩm định giá có nhu cầu có thể gửi hồ sơ năng lực về Sở trước ngày 23/2. Thời gian thẩm định và cung cấp chứng thư thẩm định giá đất của khu đất không quá 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Thiên Bảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN