Bất động sản Phát Đạt mua lại 55 tỷ đồng trái phiếu

Đến nay, PDR đã mua lại 50% số lượng trái phiếu đã phát hành, tương ứng với 550 trái phiếu với giá trị khoảng 55 tỷ đồng.
 

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông báo về kết quả đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Được biết, đây là trái phiếu được phát hành lần 9 năm 2019.

Cụ thể, ngày 15/11/2019, PDR đã phát hành 110 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền, mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 13%, trả lãi 3 tháng/lần và thời gian đáo hạn là một năm.

Đến nay, PDR đã mua lại 50% số lượng trái phiếu đã phát hành, tương ứng với 550 trái phiếu với giá trị khoảng 55 tỷ đồng.

Việc mua lại dựa trên điều kiện và điều khoản của trái phiếu: Nếu không bị bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn do vi phạm các điều khoản và điều kiện của trái phiếu thì vào thời điểm tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành, Công ty sẽ mua lại 50% số lượng trái phiếu đã phát hành, 50% còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn.

Bat dong san Phat Dat mua lai 55 ty dong trai phieu
 

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 3.789 tỷ đồng.

Phát Đạt cho biết doanh thu đặt ra chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Dự án The EverRich 2 và phần còn lại của Dự án The EverRich 3. Khi nào Công ty đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật sẽ ghi nhận doanh thu nhưng sẽ loại trừ khi so sánh tình hình thực hiện với kế hoạch nêu trên.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều tăng 36% so với kết quả năm 2019.

Theo chia sẻ, trong năm nay Phát Đạt sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất và thị trường trên địa bàn giàu tiềm năng, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các đô thị mới, đặc biệt là thành phố ven biển từ miền Trung trở vào,…

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN