Thép Nam Kim báo lãi tăng vọt 525% lên 295 tỷ trong năm 2020

Dù không có khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản như cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của NKG vẫn tăng 525% lên 295 tỷ đồng trong năm 2020.
CTCP Thép Nam Kim (NKG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu 3.439 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về tăng đến 137% lên gần 308 tỷ đồng.
Trong kỳ, Công ty có tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay, ngược lại chi phí bán hàng và quản lý tăng đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2020 vẫn tăng trưởng gấp 21 lần từ mức 7 tỷ lên gần 154 tỷ đồng.
Thép Nam Kim cho biết tỷ lệ giá vốn trên doanh thu ở mức thấp là nguyên nhân chính giúp ghi nhận kết quả khả quan.
Thep Nam Kim bao lai tang vot 525% len 295 ty trong nam 2020
Lãi quý 4 của NKG gấp 21 lần so cùng kỳ. 
Tính chung cả năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 5% về 11.600 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 154% lên 869 tỷ đồng. Nhờ đó, dù không có khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản như cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 525% lên 295 tỷ đồng.
Năm 2020, Công ty đề ra mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 295 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty vừa đủ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tổng tài sản tại ngày 31/12 giảm khoảng 500 tỷ về 7.500 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt 589 tỷ đồng, giảm 190 tỷ so với đầu năm. Công ty thực hiện giảm giá trị tồn kho từ 2.589 tỷ về 2.150 tỷ đồng; trong khi đó khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 693 tỷ lên 1.219 tỷ đồng.
Nợ phải trả cũng giảm 685 tỷ đồng, xuống còn 4.362 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 58%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN