PVP báo lãi kỷ lục năm 2020 nhờ giá cước tốt

Nhờ biên lợi nhuận tốt giúp lợi nhuận sau thuế cao gấp rưỡi cùng kỳ đạt hơn 225 tỷ đồng. Đây là mức lãi lớn nhất từ trước đến nay của PVP.
CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (UPCoM: PVP) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu thuần tăng 63% lên 600 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 44% đạt gần 68 tỷ đồng.
Sau khi trừ các loại chi phí, PVP ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo PVP, sở dĩ lợi nhuận quý 4 khả quan là nhờ đội tàu tiếp tục khai thác trên thị trường quốc tế với giá cước tốt và thuận lợi nên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều tăng. 
Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần PVP tăng nhẹ lên 1.610 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận tốt giúp lợi nhuận sau thuế cao gấp rưỡi cùng kỳ đạt hơn 225 tỷ đồng. Đây là mức lãi lớn nhất từ trước đến nay của PVP.
Năm 2020, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 168 tỷ đồng. Như vậy, PVP đã hoàn thành vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN