Xem chú chó tuyệt vọng đánh thức bạn cười muốn xỉu

Thấy đồng loại nằm im không nhúc nhích, chú chó nâu buồn bã lấy hai chân lay bạn gọi đồng loại dậy trong sự tuyệt vọng.   
Chú chó tuyệt vọng đánh thức bạn, diễn biến tiếp theo cười "xỉu"


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN