Video: Tận mục sức sống mãnh liệt của thiên nhiênn

Dù điều kiện sống có như thế nào đi chăng nữa thì thế giới tự nhiên mà đại diện là cây cối vẫn sống mạnh mẽ, đầy sức sống và chưa làm chúng ta hết kinh ngạc.
>>>Mời độc giả xem video:
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN