Video: Người dùng Twitter có thể phải trả phí trong tương lai?

Elon Musk đang cân nhắc việc yêu cầu trả phí đối với người dùng Twitter cho mục đích thương mại.
>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN