Video: Biết gì về trào lưu “tháo bỏ màn hình Macbook”?

Macbook tháo màn hình đang trở thành trào lưu mới được chia sẻ khắp mạng xã hội Twitter và được thảo luận sôi nổi trên Reddit những ngày qua.
>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN