Tộc người “tiên đoán” tương lai chính xác đến kinh ngạc

Bộ tộc thiểu số Kogi ở Colombia nổi tiếng thế giới về văn hóa, khả năng thích nghi với thiên nhiên và nắm bắt tình hình thế giới vô cùng chuẩn xác.
>>>Mời độc giả xem video:

 


 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN