Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời

Trong báo cáo mới đây của Cơ quan giải quyết các hiện tượng bất thường cho biết có một vật thể nhân tạo giữa các vì sao có khả năng là một tàu mẹ của người ngoài hành tinh.
Sốc: Tàu mẹ của người ngoài hành tinh có thể ở trong hệ Mặt trời


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN