Sốc với cảnh rác thải chất đống tại kinh đô ánh sáng Paris

Những ngày qua, thủ đô của Pháp ngập trong rác thải do những người thu gom rác thải đô thị đã bắt đầu đình công và phong tỏa các lò đốt rác của thành phố nhằm phản đối những thay đổi vì tuổi nghỉ hưu.
Sốc với hình ảnh rác thải chất đống tại "kinh đô ánh sáng" Paris


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN