Quảng cáo tuyển dụng người đẻ thuê 'chui' bùng nổ ở Trung Quốc

Nhiều phụ nữ Trung Quốc đang nỗ lực xóa bỏ các quảng cáo dịch vụ mang thai hộ được dán dày đặc bên trong các nhà vệ sinh.
Quảng cáo tuyển dụng người đẻ thuê “chui” bùng nổ ở Trung Quốc


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN