Nhà vệ sinh phi giới tính: Nhân văn hay cho là kỳ quặc

Tại nhiều quốc gia, nhà vệ sinh cho mọi giới được ủng hộ vì có lợi cho cộng đồng LGBT. Tuy vậy, nó làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của nữ giới khi đi vệ sinh ở nơi công cộng.
Nhà vệ sinh phi giới tính: Người cho nhân văn, kẻ cho là “kỳ quặc”

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN