Người đàn ông không xin được việc vì 'mặt quá vuông'

Người đàn ông ở Trung Quốc khổ sở khi bị hơn chục nhà máy từ chối sau vòng phỏng vấn chỉ vì có gương mặt quá vuông.

Người đàn ông không xin được việc vì 'mặt quá vuông'


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN