ChatGPT ra đời sẽ khiến nhiều nghề lỗi thời

Theo Zing, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nổi bật là chatbot ChatGPT mới ra mắt, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời.
ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN