Các nhà ngoại giao Hàn Quốc gây bão mạng với màn nhảy múa “Naatu Naatu”

Các nhà ngoại giao Hàn Quốc chiếm được cảm tình của hàng triệu người Ấn Độ với màn nhảy múa trên nền bài hát được đề cử Oscar “Naatu Naatu”.
Màn nhảy múa gây bão mạng Ấn Độ của các nhà ngoại giao Hàn Quốc

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN