Các khóa học hè: Tiền triệu bỏ ra, chất lượng có tương xứng?

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ kết thúc năm học để bước vào kỳ nghỉ hè, thị trường trại hè cho trẻ cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Sôi động thị trường trại hè, phụ huynh “đau đầu” lựa chọn


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN