Cá nhám voi dạt vào bờ: Điềm lành trong tín ngưỡng của ngư dân?

Sáng 28/7, xác một con cá nhám voi dài khoảng 8 m, nặng trên 2 tấn trôi dạt vào bờ biển Quỳnh Phương, Nghệ An. Ngư dân những vùng biển này vẫn cho rằng, chuyện cá ông dạt vào bờ là một điềm lành cho làng biển.

Cá nhám voi dạt vào bờ: Điềm lành trong tín ngưỡng của ngư dân?Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN