Thú vị khoảnh khắc người dân “chào” cá khi phóng sinh

Ngày ông Công ông Táo, tại nhiều điểm hồ của Hà Nội, người dân mang cá đến thả, tiễn ông Táo về trời.
Thú vị khoảnh khắc người dân "chào" cá khi phóng sinh


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN