Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được tạo ra thế nào?

Cuộc khai quật khảo cổ mới nhất tại hố hiến tế số 1 ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã giúp các nhà khảo cổ học Trung Quốc hiểu rõ hơn về quy trình tạo ra đội quân đất nung.
Phát hiện mới về cách tạo ra đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN