Bí ẩn 3 triệu con dơi bay ra khỏi hang như một cơn lốc

Du khách ghi lại hình ảnh đàn dơi 3 triệu con cùng lúc bay ra khỏi hang ở Công viên Quốc gia Mulu, Malaysia. Hình ảnh đàn rơi cùng lúc bay ra khỏi hang như một cơn lốc.
Bí ẩn đàn rơi gần 3 triệu con bay ra khỏi hang như một cơn lốc


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN