Xôn xao bằng tiến sĩ của thượng tọa Thích Chân Quang

Lãnh đạo Trường đại học Luật Hà Nội cho biết nhà trường đang rà soát các mốc thời gian học cử nhân, tiến sĩ của thượng tọa Thích Chân Quang, sau đó sẽ có văn bản báo cáo chi tiết.

Xôn xao bằng tiến sĩ của thượng tọa Thích Chân Quang


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN