Vì sao Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng bị phạt?

Chánh thanh tra Sở Tư pháp Sóc Trăng đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng về hành vi “lập, quản lý, sử dụng sổ trong hoạt động đấu giá tài sản không đúng quy định”. 
KLTT thanh tra hoạt động đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm liên quan tới việc thông báo công khai danh sách khách hàng tham gia đấu giá chưa đảm bảo bí mật thông tin khách hàng; chưa đảm bảo thực hiện việc đăng tải thông báo đấu giá công khai tài sản nhà nước trên Trang thông tin điện tử về tài sản công…
Qua thanh tra, quá trình tổ chức quản lý nhân sự từ việc lập, quản lý, sử dụng các loại Sổ đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng lao động, bố trí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu khách hàng được Công ty chú trọng, chấp hành theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.
Vi sao Cong ty Dau gia hop danh Soc Trang bi phat?
 Một phần Kết luận thanh tra liên quan tới hoạt động đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng.
KLTT chỉ rõ, hoạt động đấu giá của Công ty còn tồn tại, thiếu sót, vi phạm liên quan đến việc lập, quản lý và sử dụng sổ chưa phù hợp mẫu theo khoản 15, 16 Điều 25 Thông tư số 06/2017/TT-BTP và theo hướng dẫn cách ghi sổ tại mẫu sổ kèm theo Thông tư. Việc lưu trữ hồ đấu giá chưa được sắp xếp khoa học chưa đảm bảo thực hiện theo quy định về hồ sơ lưu tại Điều 54 Luật ĐGTS và pháp luật về lưu trữ. Việc niêm yết mức thu thù lao dịch vụ ĐGTS chưa được cập nhật theo quy định mới tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá tài sản.
Việc tính số ngày thu tiền đặt trước, ngày kết thúc hồ sơ và ngày tổ chức cuộc đấu giá còn lúng túng nên vẫn chưa đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Việc thông báo công khai danh sách khách hàng tham gia đấu giá chưa đảm bảo bí mật thông tin khách hàng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, điểm a, khoản 1 Điều 42, điểm d khoản 2 Điều 9 Luật ĐGTS; Điều 218 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các văn bản phân công người tổ chức cuộc đấu giá, nội dung chỉ nêu tên nhân viên được giao phụ trách công việc mà không có tên đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá là chưa đảm bảo điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật ĐGTS.
Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ một số hạn chế khác như: đối với người có tài sản đấu giá (chủ yếu các cơ quan nhà nước) chưa đảm bảo thực hiện trong việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Chưa đảm bảo thực hiện việc đăng tải thông báo đấu giá công khai tài sản nhà nước trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 6 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
Một số cơ quan Thi hành án dân sự khi thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án không có văn bản phân công Chấp hành viên theo quy định tại Điều 36 và Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chánh thanh tra Sở Tư pháp Sóc Trăng đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng về hành vi “lập, quản lý, sử dụng sổ trong hoạt động ĐGTS không đúng quy định”, vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Cơ quan thanh tra kiến nghị Sở Tư pháp kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản chỉ đạo đối với người có tài sản đấu giá (chủ yếu là các cơ quan nhà nước): 
Ban hành văn bản chỉ đạo, chắn chỉnh rút kinh nghiệm đối với người có tài sản khi đưa tài sản nhà nước ra đấu giá trong thời gian tới phải thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn tô chức đấu giá tài sản và đảm bảo thời gian thông báo công khai lựa chọn tô chức đấu giá theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.
Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn người có tài sản thực hiện việc đăng tải thông báo đấu giá công khai tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 6 Điều 24 hàm định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định: “... Thông tin về việc ĐGTS công được niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về ĐGTS và đăng tải trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công hoặc Trang thông tin điện tử về tài sản công".
Phạm Giang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN