Tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy các cơ sở kinh doanh karaoke

Tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhất là điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các vụ việc tương tự vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke.

Tong kiem tra phong chay, chua chay cac co so kinh doanh karaoke
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke không để xảy ra các vụ việc tương tự vụ cháy tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đoàn liên ngành các cấp khẩn trương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh, nhất là điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có các giải pháp quản lý an toàn điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lối lên mái, thang dây…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng sai quy định, làm mất an toàn, an ninh, trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiên Bảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN