Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP Bảo Lộc trong công tác quản lý đất đai

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc thời kỳ 2018 – 2020, thời hạn thanh tra là 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trong đó sẽ thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đối với công trình, dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Viết Chi – Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra tỉnh - làm trưởng đoàn. Phó đoàn là ông Phạm Khắc Thái – Phó trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra tỉnh; 4 thanh tra viên thanh tra tỉnh; 1 chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường; 1 thanh tra viên của Thanh tra TP  Bảo Lộc.

Thanh tra trach nhiem Chu tich TP Bao Loc trong cong tac quan ly dat dai
 

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra trình Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt và tổ chức tiến hành thanh tra nội dung kế hoạch đã duyệt. Kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra báo cáo kết quả trình Chánh thanh tra tỉnh.

Giao ông Lê Văn Liệu – Phó chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch, giúp Chánh thanh tra xử lý hoặc trình Chánh thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN