Sóc Trăng làm rõ vụ chi 104 tỷ đồng để trồng cây xanh

Trước dư luận cho rằng chi 104 tỷ đồng trồng cây xanh, Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành thanh tra.
Chiều 6/11, ông Chung Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm quy hoạch việc việc trồng cây xanh theo kết luận thanh tra về tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ về kiến thiết thị chính (trồng cây xanh) tại các huyện, thị xã và TP Sóc Trăng.
Theo kết luận thanh tra thì tổng kinh phí kiến thiết thị chính trong năm 2017 và 2018 giao dự toán cho các địa phương trên 229 tỷ đồng. Trong đó, dự toán kinh phí trồng cây xanh hơn 104 tỷ và địa phương được giao nhiều kinh phí trồng cây xanh là TP Sóc Trăng với khoảng 26 tỷ, huyện Trần Đề 17 tỷ đồng...
Soc Trang lam ro vu chi 104 ty dong de trong cay xanh
Cây xanh chỉnh trang đô thị ở TP Sóc Trăng.
Qua thanh tra, Sở Tài chính cho rằng 10 huyện, thị xã và TP trong tỉnh đã thực hiện tốt việc quản lý cây xanh đô thị nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế là có một số hóa đơn không có chữ ký của người mua cây xanh.
Chủ đầu tư chậm đề nghị kho bạc rút dự toán để chuyển trả đơn vị thi công và việc trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh chưa được ngành xây dựng quy hoạch tổng thể nên chưa được đồng bộ.
Từ đó, Sở Tài chính Sóc Trăng yêu cầu các địa phương lập thủ tục quyết toán các hạng mục công trình và nộp chứng từ, hóa đơn tài chính đấy đủ, đúng quy định và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm quy hoạch trồng cây xanh theo Thông tư hướng dẫn số 20/2015 của Bộ Xây dựng.
Soc Trang lam ro vu chi 104 ty dong de trong cay xanh-Hinh-2
 Kiến nghị sau thanh tra của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng thì địa phương này không có quỹ trồng cây xanh đô thị. Hằng năm, các huyện, thị xã, thành phố đề nghị nhu cầu trồng cây xanh gửi tỉnh. Sau đó tỉnh tổng hợp xin kinh phí Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính sau đó xét hỗ trợ từng đợt và chuyển về địa phương thực hiện theo quy định.
Gia Hân

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN