Phát hiện thi thể mất chân trái trong bụi cỏ

Thi thể được phát hiện trong bụi cỏ không còn nguyên vẹn, mất xương bàn tay, một chân bên trái.

Thi thể mất chân trái trong bụi cỏ


Hồng Hải

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN