Phát hiện manh mối quan trọng trong vụ án phân xác ở Bình Dương

Từ những thông tin công an thu thập được, có thể suy đoán nạn nhân không phải là người sống trên địa bàn và nhiều nhận định nạn nhân thuộc cộng đồng LGBT.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN